家长回校日 24/6/2016 (星期五) Hari Terbuka Ibu Bapa 24/6/2016 (Jumaat)